Friday, December 23, 2011

စာအုပ္အမည္ = ဂ်ပန္ဘာေၾကာင့္ေအာင္ၿမင္ခဲ့သလဲ (ကြ်န္ေတာ္နမူနာယူစရာအခ်ိဳ႔)ျမန္မာႏိုင္ငံျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ေဆာင္လွ်က္ရွိပါတယ္။ လက္ရွိအေျခအေန ၂၀၁၁ တႏွစ္စကာကို က်ဳႏ္ုပ္သံုးသပ္တင္ျပထားပါတယ္။ (Link: ေရႊျမန္မာမ်ားႏိုင္ငံထူေထာင္မႈ၊ ကကယ္ပဲလား Burma/Myanmar Analysis 2011)။ အေမရိကန္ကိုလာေရာက္ေျခစိုက္သူ ဂ်ပန္၊တိုက်ိဳကေနတဆင့္ လာခဲ့သူမ်ားစြာရွိပါတယ္။ ကြ်ႏ္ုပ္ကို အေမရိကန္စစၥတမ္သင္ၾကားေပးသူမ်ားစြာဟာ ဂ်ပန္စစၥတမ္မွာ ၁၀ႏွစ္ေလာက္ေနထိုင္ျပီးမွာ နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ ပိုျပီးသာယာ၀ေျပာ၊စိတ္ခ်ရတဲ့ အေမရိကားကို ေရာက္လာသူမ်ားျဖစ္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ကြ်ႏ္ုပ္ရဲ့ ေဘာ့စ္ျဖစ္ဖူးသူ ကိုေဒးဗစ္က အျမဲတမ္း ဂ်ပန္စစၥတမ္ေကာင္းေၾကာင္းကို ေျပာေလ့ရွိပါတယ္။ (အေမရိကားအလုပ္အကိုင္အခန္းမွာ ကိုေဒးဗစ္အေၾကာင္းအနည္းငယ္ေရးထားပါတယ္။ ဂ်ပန္ျပန္လာျပီး အေမရိကား၊ စင္ကာပူ၊ ျမန္မာျပည္ စသျဖင့္ ျပန္လည္ဘ၀သစ္တည္ေဆာက္ေနသူမ်ားစြာရွိပါတယ္။ သူတို႔ကေတာ့ ဂ်ပန္စစၥတမ္အေၾကာင္း ပိုမိုသိၾကြမ္းပါတယ္။ ကြ်ႏ္ုပ္ကေတာ့ တိုက်ိဳးကို တပတ္ခရီးသာ ေလ့လာခဲ့ဖူးတဲ့အတြက္ အခုစာအုပ္ကိုပဲ ဖတ္ၾကည့္ရပါတယ္။ ဂ်ပန္ကဂ်ပန္၊ ျမန္မာကျမန္မာ၊ အေမရိကန္ကအေမရိကန္ပါပဲ။ ေလ့လာသင္ခန္းစာယူဖို႔ စာအုပ္အညႊန္းမွ်သာ ျဖစ္ပါတယ္ဗ်ား...။

စာအုပ္အမည္ = ဂ်ပန္ဘာေၾကာင့္ေအာင္ၿမင္ခဲ့သလဲ
ေရးသားသူ = ေမာင္ထြန္းသူ

ဖိုင္အမ်ိဳးအစား = PDF

ေဒါင္းလုပ္ = https://yadi.sk/i/gyu362ougeyQb


Keppel Group is Ko William Win ပို႔ေပးတဲ့ eBook ျမန္မာစာအုပ္မ်ားစြာမွာ ဒီစာအုပ္ ေရြးခ်ယ္ဖတ္မိပါတယ္။

အခန္း ၅ခန္းမွာ
(၁) ဂ်ပန္ - ဘာသာေရး၊ႏိုင္ငံေရးအေျခခံ ကြန္ျဖဴးရွပ္၊ဗုဒၶ နဲ႔ ရွင္တိုဘာသာမွာ သစၥာတရားပထမ၊ ေမတၱာတရား ဒုတိယေနရာထားျခင္း
(၂) ဗုဒၶဘာသာ၊ ခရစ္ယာန္ဘာသာမ်ားကို သတ္ျဖတ္ႏွိပ္ကြပ္ခဲ့ျခင္း၊ ႏွစ္၂၀၀ တံခါးပိတ္၀ါဒ ၁၈၆၉တြင္ ျပီးဆံုးသြားျခင္း
(၃) ေမဂ်ီေတာ္လွန္ေရး ႏွင့္ ဂ်ပန္အင္ပါယာ (၁၈၆၆-၁၈၆၉ ၂ႏွစ္ျပည္တြင္းစစ္) အျပီး အေနာက္တိုင္းပံုစံႏိုင္ငံထူေထာင္ျခင္း
(၄) ကိုလိုနီႏိုင္ငံျဖစ္လာျခင္း (မန္ခ်ဴးရီးယား၊ တိုင္၀မ္၊ ကိုးရီးယားတိုက္ခိုက္ျခင္း)၊ ဒုတိယကမၻာစစ္ ထိုင္း၊မေလးရွား၊စင္ကာပူ၊ ျမန္မာမ်ားကို သိမ္းပိုက္ျပီး ၁၉၄၅ စစ္ရံႈးျပီး ဂ်ပန္စစ္၀ါဒီက်ဆံုးသြားျခင္း။ စိတ္၀င္စားဖြယ္ ဂ်ပန္စစ္၀ါဒီႏိုင္ငံေရးမတည္ျငိမ္မႈ P232-235 မွာ ျမန္မာစစ္၀ါဒီ အစိုးရျဖစ္ပံုနဲ႔ယွဥ္ၾကည့္ႏိုင္ပါတယ္။
(၅) စစ္အျပီး၊ အေမရိကန္ဦးေဆာင္သည့္ ႏိုင္ငံထူေထာင္မႈမွာ ဂ်ပန္စစ္၀ါဒီရဲ့ ေသဒါဏ္ေပးခံရသူ စာေရးဆရာကီတာ Ikki Kita အေတြးအေခၚ၊ ေရးသားခ်က္မ်ားကို အေျခခံပါတယ္။

စာေရးဆရာ စီးပြားပညာရွင္ပါေမာကၡမိုရီရွီးမားရဲ့ ပိုခ်ခ်က္မ်ားမွ ၁၉၉၄ ဒီစာအုပ္မူရင္းကို ဂ်ပန္ျပန္မိတ္ေဆြမ်ားအားေပးမႈနဲ ႔ ေမာင္ထြန္းသူ ျမန္မာဘာသာျပန္ျပီး ၂၀၀၀ မွာထုတ္ေ၀ခဲ့ပါတယ္။ လက္ရွိျမန္မာစစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား အတြင္းမွာ ဒီဂ်ပန္နည္းလမ္းေတာ့ ေရာက္ျပီးပါျပီး။ လက္ေတြ႔ေတာ့ ျမန္မာ့နည္းျမန္မာ့ဟန္နဲ႔ ႏိုင္ငံကိုတည္ေထာင္ေနပါတယ္။ ဂ်ပန္လူမ်ိဳးရဲ့ ATTITUTE စိတ္ေနသေဘာထား ဟာ ျမန္မာနဲ႔လံုး၀ျခားနားပါတယ္။ ထိုင္းႏိုင္ငံ ဘယ္လိုထူေထာင္သလဲ ဆိုတာေလ့လာျခင္းဟာ ျမန္မာမ်ားအတြက္ ပိုမိုလက္ေတြ႔က်ပါမယ္။

ကြ်န္ေတာ္ကေတာ့ စာေရးဆရာကီတာလို သတၱိမေျပာင္ပါဘူး၊ ဂ်ပန္စစ္၀ါဒီမ်ားကို အံတု၊အာဏာသိမ္းတဲ့ the failed coup of 1936 လူငယ္စစ္သားမ်ားလိုလဲ လက္နက္မကိုင္ႏိုင္ပါဘူး။ သူတို႔ေၾကာင့္ စစ္၀ါဒီမက်ဆံုးတဲ့အျပင္ ခဏတာဒုကၡျပန္ေပးတာ လူထုခံရပါတယ္။ အခ်ိန္ကာလ တစ္ခုမွာေတာ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈျဖစ္ေစပါတယ္။ ဘာပဲျဖစ္ပါေစ ..စစ္၀ါဒီမ်ားကို အနစ္နာခံ၊ ဖမ္းဆီး၊ေသေၾက ေတာ္လွန္သူအားလံုးကို ေလးစားပါတယ္။ Attachment eBook P232-235 ၄မ်က္ႏွာေတာ့ အခ်ိန္ရရင္ ဖတ္ၾကည့္ပါ။ ျမန္မာစစ္၀ါဒီမ်ား အတြင္းတိုက္ပြဲမ်ားနဲ႔ ေတာ္ေတာ္ဆင္ပါတယ္။

ေက်းဇူးတင္၊ ေလးစားစြာျဖင့္
ေမာင္သာမန္

No comments:

Post a Comment