Monday, July 8, 2013

CORRUPTION, BUDDHIST is NOT TERROR by USA Time Magazine

စာေပေဟာေျပာပြဲႏွင့္ အေမးအေျဖမ်ား  (၇-ဇူလိုင္-၂၀၁၃၊ စင္ကာပူ)


ဆရာမ မသီတာ (စမ္းေခ်ာင္း) .. 
အနီး၊အေ၀း ..ေခါင္းစဥ္ျဖင့္၊ ျမန္မာမ်ား နီးလွ်က္ေ၀းေနရျခင္းမ်ားကို ဂ်င္နေရးရွင္းကြာျခားမႈ၊ အိုင္ဒီယိုလိုဂ်ီ အေတြးေခၚကြားျခားမႈ၊ လူမ်ိဳး၊ဘာသာ၊ႏိုင္ငံေရးကြာျခားမႈ၊ လြတ္လပ္ခြင့္လိုလားမႈ စသျဖင့္ အေၾကာင္းခ်က္မ်ားျဖင့္ ေျပာပါသည္။ လက္ရွိျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျပည္တြင္းေရးကိုပဲ လူအမ်ားစိတ္၀င္စားေနမႈမ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာစာေပမ်ားကို သူမ၏ အင္းစိန္ေထာင္က်စဥ္ အေတြ႔အၾကံဳအခ်ိဳ႔ႏွင့္ယွဥ္ပါသည္။ လြတ္လပ္ခြင့္အတြက္ ႏိုင္ငံျခားသို႔ထြက္ခြာလုပ္ကိုင္လိုသူမ်ားအေၾကာင္း၊ ဘာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံျခားသို႔ ယခုျပဳျပင္ေျပာင္းလဲခ်ိန္အထိ ျမန္မာျပည္တြင္ေခတ္စားေနဆဲျဖစ္ေနေၾကာင္း၊ မိမိအတြက္ ႏိုင္ငံ၃၀ခန္႔သြားေရာက္ခဲ့ေသာ္လည္း မည္သည့္ႏိုင္ငံတြင္မွ မေနလိုေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္၊ ျမန္မာပတ္စပို႔ကိုသာ လိုလားစြာကိုင္လိုေၾကာင္း၊ အနီး-အေ၀း ကြာျခားမႈမ်ားအတြက္
ေျဖရွင္းႏိုင္မည့္နည္းလမ္းမွာ စာဖတ္ၾကရန္သာ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဟာေျပာသြားပါသည္။
ဆရာေန၀င္းျမင့္
မိမိငယ္စဥ္က ပုပၸါးေတာင္တစ္၀ိုက္ ၾကီးျပင္းလာခဲ့ပံု၊ မိခင္၏ဒ႑ာရီအလား နတ္ကေတာ္၊အပ်ိဳေတာ္၊ ပုလိပ္မ်ားကို ေၾကာက္လန္႔ျပီး၊ ၾကီးျပင္းလာခဲ့ပံုမ်ား ..ကဗ်ာ၊နေဘမ်ားျဖင့္ ဆိုျပကာ ရယ္ရႊင္ဖြယ္မ်ားျဖင့္ ေဟာေျပာခဲ့သည္။ လူငယ္မ်ား အျပင္သြင္ျပင္အားျဖင့္ ကမၻာ့ေရစီးေၾကာင္းအတိုင္း၊ ၀တ္ဆင္၊ေျပာဆို၊ေနထိုင္ၾကသည္မွာ ဂ်င္နေရးရွင္းပင္ျဖစ္ေၾကာင္း။ ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈမွာ ႏွစ္၂၀၀၀ခန္႔ ၾကာခဲ့ျပီး၊ ပေဒသရာဇ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ႏွစ္၁၉၀၀၊ အဂၤလိပ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ႏွစ္၁၀၀ ေနထိုင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ယခုေခတ္လူငယ္မ်ား အသြင္အားျဖင့္ ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္လြဲေနသလို ျဖစ္ေသာ္လည္း သူတို႔မွာ National Identity ရွိေၾကာင္း၊ ၂၀၀၈ နာဂစ္မုန္တိုင္းတြင္ တရား၀င္ လူတစ္သိန္းခြဲ (တရာမ၀င္ ၃သိန္းခန္႔) ေသဆံုးေသာ အေလာင္းမ်ားေကာက္ယူ ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ထိုလူငယ္မ်ားပင္ ေရွ႔တန္းမွလုပ္ကိုင္သည္ကို ျမင္ရေၾကာင္း၊ ျမန္မာ့လူငယ္မ်ားအေၾကာင္းကို ေဟာေျပာသြားပါသည္။
ေဟာေျပာပြဲအျပီး အေမးအေျဖက႑
ပရိတ္သတ္မွ ေမးခြန္းမ်ားကို စာေရးဆရာႏွစ္ဦးက ေျဖၾကားသြားပါသည္။ အေမးအေျဖက႑တြင္ ဟားဗတ္သကၠသိုလ္သို႔ မသီတာ (စမ္းေခ်ာင္း) ေရာက္ရွိခဲ့ေသာေၾကာင့္ ျမန္မာတကၠသိုလ္မ်ားႏွင့္ႏိႈင္းယွဥ္ခ်က္မ်ားကို ေျဖၾကားသြားပါသည္။ ပညာေရးစနစ္ႏွင့္ပတ္သက္ျပီး ေမးခြန္းမ်ားတြင္ အေျခခံပညာကို ဦးစားေပးက ျပဳျပင္သင့္ေၾကာင္း၊ မ်ိဳးေစာင့္ဥပေဒ မည္သုိ႔သေဘာရွိသနည္း ေမးျမန္းခ်က္ကို စာေရးဆရာ၂ဦးက ေျဖၾကားသြားပါသည္။ အေျခခံပညာတြင္ ပုဂလိက ေက်ာင္းမ်ားကို ခြင့္ျပဳေနျခင္းေမးခြန္းကိုလည္း ေျဖၾကားသြားပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ လူမ်ိဳး၊ဘာသာေရး ျပသနာမ်ားတြင္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ၊ ပညာေရးအားနည္းခ်က္၊ ဥပေဒအားနည္းခ်က္ မ်ားကိုအသံုးခ်ျပီး ေနာက္ကြယ္မွ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုက လုပ္ေဆာင္သည္ဟု စာေရးဆရာ၂ဦးက အျမင္ရွိေၾကာင္း ေျဖၾကားသြားပါသည္။ အမ်ိဳးသားေရးႏွင့္လူ႔အခြင့္အေရး ကြဲျပားျခားနားခ်က္ကိုလည္း ရွင္းလင္းေျဖၾကားသြားပါသည္။ ဘာသာျပန္စာေပမ်ားေရးရန္ တိုက္တြန္း အားေပးခ်က္မ်ားကို  စာေရးဆရာမ်ား၏အခ်ိန္၊ ထုတ္ေ၀သူမ်ား၊ ျမန္မာႏိုင္ငံစာအုပ္ေလာကမ်ားျဖင့္ႏႈိင္ယွဥ္ကာ ရသစာေပ၊ ဘာသာျပန္ျခင္း မလြယ္ကူေသးေၾကာင္း စာေရးဆရာႏွစ္ဦးက ေျဖၾကားသြားပါသည္။ ႏို္င္ငံေရးႏွင့္ပတ္သတ္ေသာ ေမးခြန္းမ်ားကို ဆရာေန၀င္းျမင့္က ယခင္စစ္အစိုးရႏွင့္ယခုအစိုးရ လူမ်ားမွာအတူတူျဖစ္ေၾကာင္း၊ ရယ္ေမာဘြယ္ရာမ်ားစြာႏွင့္ေျဖၾကားသြားသလို၊ ဆရာမ မသီတာ (စမ္း ေခ်ာင္း) ကလည္း မိမိသည္ အာဏာႏိုင္ငံေရးကိုမႏွစ္သက္၊ အမ်ိဳးသားႏိုင္ငံေရးကိုေတာ့ ႏိုင္ငံသားတစ္ဦးအေနႏွင့္ ဆက္လက္လုပ္ကိုင္သြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျဖၾကားသြားပါသည္။
လမ္းျပၾကယ္ စာၾကည့္တိုက္ ၆ႏွစ္ေျမာက္ အထိမ္းအမွတ္ စာေပေဟာေျပာပြဲႏွင့္ အေမးအေျဖမ်ားကို ေအာင္ျမင္စြာျပီးဆံုးပါသည္။ လမ္းျပၾကယ္စာၾကည့္တိုက္ လုပ္အားေပးလူငယ္မ်ားႏွင့္ကူညီေဆာင္ရြက္သူမ်ားကို အထူးေက်းဇူးတင္ဂုဏ္ျပဳပါသည္။ ျမန္မာလူငယ္မ်ိဳး ဆက္သစ္ ဘက္စံုတိုးတက္မႈသည္၊ စာေရးဆရာႏွင့္ဆရာမၾကီး၂ဦး ေျပာစကားအတိုင္း စာဖတ္ႏိုင္မႈေပၚမူတည္သျဖင့္ လမ္းျပၾကယ္ ျမန္မာစာၾကည္တိုက္ လုပ္အားေပးလူငယ္အားလံုး လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို မွတ္တမ္းတင္အပ္ပါသည္။


BUDDHIST is NOT TERROR  (အေမရိကား)

ကြ်ႏ္ုပ္နာက်ည္းမႈမရွိ၊ စိတ္ႏွလံုးက်ိဳးပဲေက်မြေနသည္။

ျမန္မာျပည္တြင္ စစ္ေခါင္းေဆာင္ေဟာင္းမ်ား၊ ယခု အစိုးရအဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ အစိုးရဌာနဆိုင္ရာ လူၾကီးမ်ား အၾကီးအက်ယ္ ျခစားေနျခင္းအတြက္ အထူး၀မ္းနည္းမိပါသည္။ စစ္အစိုးရေဟာင္းမ်ားကို နာက်ည္းမႈမရွိပါ။ အမ်ားစုက အျပစ္၀န္ခံခိုင္း၊ တရားစြဲ အျပစ္ဒဏ္ေပးလိုေသာ္လည္း ယခုအခ်ိန္၊ အစိုးရႏွင့္အတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္မ်ား နားလည္မႈယူထားသည္မွာ .. ေနာက္ ေၾကာင္းျပန္ မလွည့္ ..ဟူသတည္း။ သို႔ေသာ္ မၾကာခင္က ဒုသမၼတၾကီးစိုင္းေမာက္ခမ္းက သတင္းမီဒီယာႏွင့္ျပည္သူမ်ားကို ေျပာသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ကမၻာလပ္စားမႈ International Corruption Index တြင္ အႏိုမ့္ဆံုးအဆင့္ေရာက္ရွိေနေၾကာင္း၊ လူအားလံုး စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာမ်ား ပ်က္စီးေနသည္ကို ၀မ္းနည္းစြာ ေျပာဆိုပါသည္။ ရွစ္ေလးလံုးေခါင္းေဆာင္ မင္းကိုႏိုင္က စင္ကာပူတြင္က်င္းပေသာ စာေပေဟာေျပာပြဲတြင္ အစိုးရကလည္းျငိမ္ေန၊ ပညာတတ္မ်ားကလည္း ျငိမ္ေနၾကသည္။ ေခါင္းရြက္ေစ်းသယ္မ်ားကပဲ လပ္စားမႈအေၾကာင္း ပြင့္လင္းစြာေျပာေနၾကသည္။ ပညာတတ္မ်ားက ဦးေဆာင္ျပီး တိုင္းျပည္တည္ေထာင္ရမွာ ဘာေၾကာင့္ပညာတတ္မ်ားက ျငိမ္ေနရတာလဲ…ဟု ေမးခြန္းထုတ္ပါသည္။ တိုက္ပိတ္နည္း ၂ခုရွိေၾကာင္း၊ ရိုက္ႏွက္ဖမ္းဆီးတိုက္ပိတ္ေသာနည္းႏွင့္ လပ္ေပး၊ပါးစပ္ေပါက္ပိတ္နည္း ..နည္းလမ္း၂ခုတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံပညာတတ္မ်ား ဒုတိယနည္းလမ္း အစသို႔ ေရာက္ေနျပီလား။

ယခု အစိုးရအဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ စစ္တပ္ ထိပ္တန္းအရာရွိၾကီးမ်ား အားလံုးနီးပါးသည္ ပညာတတ္ မ်ားျဖစ္သည္ကို ျငင္းမရပါ။ ဌာနဆိုင္ရာအရာရွိၾကီးမ်ား အားလံုးနီးပါးလည္း အနည္းဆံုး တကၠသိုလ္ဘြဲ႔ တစ္ခုေတာ့ ပိုင္ဆိုင္သူ ပညာတတ္ မ်ားျဖစ္သည္။ ထိုပညာတတ္မ်ားသည္ ေငြေၾကးမလံုေလာက္သူမ်ားလည္း မဟုတ္ပါ။ တိုက္ႏွင့္ကားႏွင့္၊ မိသားစုမ်ား ႏိုင္ငံျခားအလုပ္လုပ္သူ၊ ျပည္တြင္းတြင္လည္း သူတို႔မိသားစု စီးပြားလုပ္ငန္းမ်ားကို ပိုင္ဆိုင္သူမ်ားျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ စီးပြားအဆင္ေျပသူ အမ်ားစုျဖစ္ပါသည္။

● ေငြမ်ားမ်ားသံုးသည့္က႑၊ ျခစားမႈမ်ားသည္
ယခု တိုင္းျပည္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ေသာအခါ … အဓိက ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွတ္ႏွံသူမ်ားစြာ ေငြထုတ္ပိုက္ျပီးေရာက္လာသည္။ သူတို႔ရင္းႏွီးျမွတ္ႏွံသည့္လုပ္ငန္းမ်ားမွာ တိုးခ်ဲ႔လုပ္ေဆာင္မည့္ က႑မ်ားျဖစ္သည္။ ၂၀၁၃-၁၄ တြင္ တစ္မ်ိဳးသားလံုးထုတ္လုပ္မႈ GDP US$ 57 billion တြင္၊  ကုန္သြယ္မႈ 11 billion (မ်ားစြာတိုးခ်ဲ႔ဦးမည္)၊  ေဆာက္လုပ္ေရး၊ 2.5 billion (မ်ားစြာတိုးခ်ဲ႔မည္), ပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္း 7.3 billion, ဆက္သြယ္ေရး 1.1 billion (ဘီလွ်ံမ်ားစြာတိုးခ်ဲ႔မည္),  သားငါးက႑ 4.7 billion, ငွားရမ္း၀န္ေဆာင္မႈ (1.1 billion – အိမ္ေျမ၊ကား ေရာင္း၀ယ္မႈ) စသည့္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လပ္စားမႈေျမာက္မ်ားစြာ တဟုန္ထိုးေျပး၀င္လာေတာ့သည္။ အစိုးရကလည္း အခြန္ေကာက္ျခင္း၊ ေလာင္စာဆီတင္သြင္းျခင္း၊ ဇိမ္ခံပစၥည္းတင္သြင္းျခင္း၊ ေက်ာက္ျမတ္၊ကြ်န္းသစ္၊ဓါတ္ေငြ စသည့္သယံဇာတမ်ားအတြက္ အစိုးရႏွင့္၀န္ထမ္း မ်ား လပ္စားမႈမရွိရန္ အထူးလုပ္ေဆာင္ရသည္။ အက်ိဳးအျမတ္မရေသာ လယ္ယာ (14 billion) ႏွင့္စက္မႈ၊လွ်ပ္စစ္ (12.7 billion လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ျခစားမႈနည္းပါးသည္။ သို႔ေသာ္ ယခု ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီ စက္ရံုမ်ား၊ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားေပးစက္မ်ား အစိုးရကို ေစ်းၾကီး ၾကီးနွင့္ေရာင္းခ်မည့္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွတ္ႏွံသူမ်ားက လပ္ေပးရန္ၾကိဳးစာေနၾကျပီျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႔ လူနည္းစု အစိုးရတာ၀န္ရွိသူ မ်ားကလည္း ေတာင္းတာေတာင္း ..ဟူေသာစိတ္ဓါတ္ျဖင့္ ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီၾကီမ်ားထံ ေတာင္းေနၾကသည္ဟု ၾကားသိရသည္မွာ စိတ္မခ်မ္းေျမ႔ ဖြယ္ရာျဖစ္သည္။

အစိုးရႏွင့္ဌာနဆိုင္ရာ လူနည္းစုျဖစ္ေသာ အရာရွိၾကီးမ်ားမွာ ေပးပါ။တစ္စာစာေတာင္းသည္၊ မေပးရင္ လက္မွတ္ထိုးဖို႔ ေရြ႔ဆိုင္းမယ္ ဆိုသူမ်ား ျဖစ္သည္။ ငါးခံုးမတစ္ေကာင္ေၾကာင့္ တစ္ေလွလံုးပုပ္ရသည္။ ကြ်ႏ္ုပ္လည္း ကုမၸဏီၾကီးမ်ားတြင္ လုပ္ခဲ့ဖူးပါသည္။ ပိုမိုကုန္က်ေငြကို ဘတ္ဂ်က္တင္ျပေတာင္းခံရသည္။ အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီမ်ားတြင္ လပ္ေပးေငြကိုမရွိ၊ ဖိတ္ေခၚ၊ေၾကြးေမြး၊ လက္ေဆာင္ ေဒၚလာေထာင္၊ ေသာင္းဂဏန္းေပး၊ ၾကယ္ငါးပြင့္ဟိုတယ္ၾကီးမ်ားမွာထား…စသည့္ အခြင့္အေရးမ်ားသာ ရပါသည္။ သို႔ေသာ္ အခ်ိဳ႔ကုမၸဏီၾကီးမ်ားမွာ ေဒၚလာသန္းေပါင္းမ်ားစြာ လွ်ိဳ႔၀ွက္စြာ လပ္ေပးႏိုင္ပါသည္။ သူတို႔ရင္းႏွီးေငြကို မက္ေမာျပီး ႏိုင္ငံေတာ္က အခြန္လြတ္ ႏွစ္မ်ားစြာေပးရသည္။ လုပ္ပိုင္ခြင့္ ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ စာခ်ဳပ္ႏွင့္ အိမ္ေျမေဆာက္ခြင့္မ်ားကို ေပးရသည္။

● ဘုန္းေတာ္ၾကီးတစ္ဦး၊ အၾကမ္းဖက္သမားစာရင္းသြင္း
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၂၀၁၁ သမၼတဦးသိန္းစိန္ အစိုးရသစ္တက္လာျပီး၊ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား အံ့မခန္းလုပ္ခဲ့သည္။ လက္နက္ကိုင္ျငိမ္းခ်မ္းေရးမ်ား စတင္ခဲ့ရာ၊ ၂၀၁၁တြင္ တရုပ္အစိုးရ၏ ကန္ေဒၚလာ ၆ဘီလွ်ံ ျမစ္ဆံုေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းကို ျပည္သူမ်ားက ကန္႔ကြက္ေသာေၾကာင့္ ရပ္နားလိုက္သည္။ ထိုမွစျပီး ၁၇ႏွစ္တာ ျငိမ္းခ်မ္းေနေသာ ကခ်င္လူနည္းစုႏွင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ ျပည္တြင္းစစ္ အၾကီးက်ယ္တိုက္ခဲ့ရာ၊ တပ္မေတာ္မွ စစ္ေလယာဥ္မ်ားကို သံုးသည္အထိ ျဖစ္ခဲ့သည္။  ၂၀၁၃တြင္ မူဆလင္လူနည္းစုကို အၾကမ္းဖက္လုပ္ရပ္မ်ား ရခိုင္၊ မထၳီလာနဲ႔ တႏိုင္ငံလံုးမွာ မျငိမ္မသက္ျဖစ္ခ်ိန္ အစိုးရသစ္နဲ႔ျပည္သူလူထု၊ မီဒီယာမ်ားထိန္းသိမ္းေနရသည္။ ကခ်င္သူပုန္မ်ားႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲ ၂၀၁၃ မတ္လတြင္ ျပန္စႏိုင္ခဲ့သည္။ မူဆလင္ေနအိမ္မ်ားကို မီရိႈ႔ဖ်က္ဆီးျပီးရာတြင္ လွ်ိဳ႔ေဆာင္သူ ဟုသတ္မွတ္သူ ဘုန္ၾကီး U Wirathu တိုင္းမ္မဂဇင္း ဇြန္လထုတ္စာေစာင္မ်က္ႏွာဖံုး BUDDHIST TERROR အျဖစ္ ထုတ္ေ၀လိုက္ေသာအခါ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား လႈပ္လႈပ္ရွားရွားျဖစ္သြားသည္။ ျမန္မာျပည္တြင္း သတင္းဌာနမ်ားက ကိုယ္တိုင္မေရးရဲသည့္ Buddhist Terror ကို အေမရိကန္စာေစာင္က ေရးလိုက္ေသာအခါ အျပဳသေဘာ ေထာက္ခံၾကသည္။ ခ်က္ခ်င္းပင္ Buddhist is not Terror!!! Please Reevaluate July Issue Time Cover Story Title ဆိုသည့္ Petition တစ္ခု နာမည္ေက်ာ္ AVVAZ.org တြင္ ေပၚလာေသာအခါ၊ ျမန္မ်ားမ်ားစြာ ေထာက္ခံဆိုင္းထိုးၾကသည္။ တရက္အတြင္း သတ္မွတ္ထားေသာ ေထာက္ခံမႈ ၂ ေသာင္းရရွိသြားျပီး၊ ၂ ရက္အတြင္ ၅ ေသာင္းေက်ာ္သြားသည္။ ျမန္မာအင္တာနက္ ပရိတ္သတ္က မူဆလင္မ်ားကို အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈအတြက္ ဘာလက္နက္မွ မကိုင္ထားေသာ ျမန္မာဘုန္းၾကီးတစ္ပါးအား BUDDHIST TERROR ဟုေဖၚျပျခင္းကို ကန္ကြက္ၾကသည္။

● ဒီေတာ့ ဘယ္လိုပါလိမ့္
ေသခ်ာသည္မွာ ျမန္မာမ်ား၊ စစ္အစိုးရလက္ထက္က အျမင့္ဆံုးေရာက္ခဲ့ေသာ ေဒါသစိတ္၊ လူမ်ိဳးေရး၊ ဘာသာေရးစိတ္ဓါတ္ အလြန္ၾကီးေနသည္ဟု ေကာက္ခ်က္ခ်ရေပမယ္။

သမၼတႏွင့္ဒုသမၼတ ၂ ဦးမွာ အလုပ္မ်ားလြန္းလွေသာေၾကာင့္ စိတ္ႏွလံုးေက်ကြဲ၊ ၀မ္းနည္းခ်ိန္နည္းပါမည္။ အင္အယ္ဒီဥကၠဌ ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္ လည္း အလုပ္အင္မတန္မ်ား၊ ၾကံခိုင္ေရးပါတီဥကၠဌ ဦးေရႊမန္းလည္း အလုပ္အင္မတန္မ်ား၊ သူတို႔မွာ အားလပ္ခ်ိန္၊ ေထာက္ခံ၊ အားေပးသူ၊ ပြဲလမ္းသဘင္မ်ား၊ ပန္းကံုးစြပ္သူမ်ားၾကားတြင္ အလုပ္ရႈပ္ေနေသာေၾကာင့္ အခ်ိန္ကုန္ေက်ကြဲ၊၀မ္းနည္းခ်ိန္မရွိပါ။ အထက္ ေဖၚျပပါ ျခစားလို႔ေကာင္းသည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားစြာ လုပ္ကိုင္ေနသူမ်ားလည္း၊ ေငြေၾကးကိစၥ၊ ကုမၸဏီကိစၥမ်ားျဖင့္ အလုပ္ရႈပ္ေန မည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေက်ကြဲ၀မ္းနည္းခ်ိန္မရွိပါ။


(မုုိးမခေပးစာ)  ဇြန္ ၂၅၊ ၂၀၁၃


လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ျမန္မာႏိုင္ငံ (၂၀၁၃-၂၀၁၅)
စင္ကာပူႏိုင္ငံတြင္ ျမန္မာတတ္သိပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၀န္ၾကီးဦးေအာင္မင္း၊ သမၼတအၾကံေပးဦးလွေမာင္ေရႊအဖြဲ႔ ေမလ(၁)ရက္၊ ၂၀၁၃ တြင္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြး၊ အေမးအေျဖမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ၾကပါသည္။ စင္ကာပူေရာက္ျမန္မာတတ္သိပညာရွင္မ်ား ျပန္လာၾကပါဟုဖိတ္ေခၚေသာ အမိျမန္မာႏိုင္ငံနွင့္ပတ္သက္ျပီး အမ်ိဳးသားစိတ္ဓါတ္ျဖင့္ မည္ကဲ့သို႔ကူညီႏိုင္မည္ကို ေန႔၁၂နာရီမွ ညေန၅နာရီခြဲတိုင္ေအာင္ ေဆြးေႏြးၾကပါသည္။ လက္ေတြ႔ျဖစ္ဖို႔ မလြယ္ေသးသည့္ ေပၚလစီေဆြးေႏြးမႈမ်ားအျဖစ္ ရွိေနပါေသးသည္။ 
၀န္ၾကီးဦးေအာင္မင္းက ပြင့္လင္းစြာျဖင့္ မိမိတို႔အစိုးရသစ္သည္ ႏိုင္ငံျပဳျပင္ေျပာင္းလဲကာစ၊ ဘာမွမသိပါေၾကာင္း၀န္ခံကာ၊ တတ္သိလာေစရန္ ေန႔ညမျပတ္ၾကိဳးစားေနရေၾကာင္း ေျပာျပပါသည္။ အေမရိကန္ျမန္မာဆရာ၀န္မ်ား၊ စင္ကာပူေရာက္ျမန္မာအင္ဂ်င္နီယာမ်ား ကူညီပံ့ပိုးမႈ အလြန္လိုအပ္ေၾကာင္း အမွာစကားေျပာသြားပါသည္။
စင္ကာပူမွ ဦးေအးျငိမ္း (စက္မႈအင္ဂ်င္နီယာ) ကလည္း ေလာေလာဆယ္  ျပန္လာဖို႔ဖိတ္ေခၚေသာ္လည္း၊ မိသားစုစား၀တ္ေနေရးေၾကာင့္ မျပန္ႏိုင္ေသးပါေၾကာင္း တင္ျပခဲ့ပါသည္။
 ေဆြးေႏြးပြဲကို Myanmar Transitional Platform (MTP) ဟု အမည္ေပးထားသည္။ ပထမပိုင္းတြင္ မစိန္႔ (Food Technology)၊ ဦးကံ၀င္း (စင္ကာပူဘူမိေဗဒအသင္းဥကၠဌ)၊ ေဒါက္တာသိန္းသန္း၀င္း (ဆရာ၀န္)၊ မသန္းသန္းဆင့္(သူနာျပဳ)၊ ဦးမင္းသူ(Corruption လဘက္ရည္ဖိုး)၊ ဦး၀င္းျမင္၊ဦးထြန္းေနာင္ျမင့္(Civil Engineer) ၊ ဦးတင္ေမာင္၀င္း (ျမန္မာအိမ္ေဖၚ၄၀၀၀၀ ခန္႔အေရးကိစၥ)၊ ဦးေအးျငိမ္း(Safety Officer)၊ တို႔က တစ္ဦး ၁၀မိနစ္ခန္႔ ျမန္မာ-စင္ကာပူ ပညာရပ္ပိုင္းဆိုင္ရာမည္သို႔ ပူေပါင္းလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေၾကာင္း အက်ဥ္းတင္ျပခဲ့ၾကပါသည္။
ဦးလွေမာင္ေရႊ (ျမန္မာအစုိးရကိုယ္စားလွယ္)၊ ေဒါက္တာတင္လႈိင္ (ျပည္ပေရာက္ပညာရွင္)၊ ဦးကိုကိုၾကီး (ရွစ္ဆယ့္ရွစ္မ်ိဳးဆက္အဖြဲ႔) ၃ဦးကို MTP ကိုယ္စားလွယ္က Panel Discussion  ပြင့္လင္းစြာ အေမးအေျဖျပဳလုပ္ပါသည္။
ထို႔ေနာက္ ပရိတ္သတ္အေမးအေျဖျဖင့္ ၅နာရီခြဲ အစီစဥ္အဆံုးသပ္ခဲ့ပါသည္။ ရနံသစ္ႏွင့္ MAI တို႔မွ ဤေတြ႔ဆံုပြဲက်င္းပေရးအတြက္ စပြန္စာေပးပါသည္။  လူႏွင့္ စနစ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ဥပမာ ၀န္ထမ္းေရြးခ်ယ္ ခန္႔ထားေရးအဖြဲ႔မ်ိဳးကို အျမန္ဆံုးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲသင့္ေၾကာင္း ေဒါက္တာတင္လိႈင္က တင္ျပခဲ့သည္။
ဦးလွေမာင္ေရႊမွ ေျပာၾကားခ်က္တစ္ခုတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လွ်ပ္စစ္အထူးလိုအပ္သျဖင့္ ေက်ာက္မီးေသြးလွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားစက္ရံုမ်ား ေဆာက္ရန္၊ ရွိပါသည္။ ႏိုင္ငံတကာမွပညာရွင္မ်ား လက္ေတြ႔လုပ္ငန္းခြင္နားလည္တတ္ၾကြမ္းသူမ်ား အကူညီ၊အၾကံေပးပါက မိမိတို႔ ခ်က္ခ်င္းလက္ခံရန္ရွိပါေၾကာင္း ဖိတ္ေခၚခဲ့ပါသည္။ Myanmar Peace Center ကဲ့သို႔ ျပည္ပေရာက္ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ဖြဲ႔စည္းသည့္ အဖြဲ႔တစ္ခုဖြဲ႔ရန္လုပ္မည္ဟုလည္း ဆိုပါသည္။
MTP မွတ္တမ္းအားလံုးကို ဦးေအးျငိမ္း စာမ်က္ႏွာတြင္ဖတ္ရႈႏိုင္ပါသည္။ Thanks to U Aye Nyein
http://shwenyein.blogspot.sg/2013/05/blog-post_6777.html
ေဇာ္ေအာင္ ေမ ၃၊ ၂၀၁၃No comments:

Post a Comment